Sứ mệnh của chúng tôi:

Tại Psychologist Việt Nam, sứ mệnh của chúng tôi là giúp đỡ trẻ em, người lớn và các gia đình - người có thể đang gặp nhiều khó khăn về tinh thần hoặc cảm xúc. Nếu bạn đang trong tình trạng khó khăn, thì điều quan trọng nhất là tìm kiếm sự chăm sóc phù hợp cho bạn vào đúng thời điểm. Đội ngũ nhân viên có năng lực tại Psychologist-Vietnam luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn tìm cách quyết tốt nhất.

Nhân viên của chúng tôi sẽ sử dụng các xét nghiệm lâm sàng cập nhật nhất cùng với các tài liệu mới nhất hiện có để hỗ trợ, tư vấn và bố trí một kế hoạch nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể. Trung thực, đồng cảm, chính trựcthận trọng là bốn giá trị thực tế quan trọng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi luôn hướng tới các tiêu chuẩn cao nhất.

Những khía cạnh này tạo nên nền tảng dịch vụ của chúng tôi.
'Giúp mọi người tự giúp mình'