Rối loạn hành vi (CD)

Wat là rối loạn hạnh kiểm?
Rối loạn hành vi (CD) là một rối loạn hành vi và cảm xúc nghiêm trọng có thể xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên. Một đứa trẻ mắc chứng rối loạn này có thể có kiểu hành vi gây rối và bạo lực, đồng thời có vấn đề với việc tuân theo các quy tắc.

Không hiếm trẻ em và thanh thiếu niên gặp các vấn đề liên quan đến hành vi tại một số thời điểm trong quá trình phát triển của chúng. Tuy nhiên, hành vi được coi là rối loạn hành vi khi nó kéo dài và khi nó vi phạm quyền của người khác, đi ngược lại các chuẩn mực hành vi đã được chấp nhận và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của trẻ hoặc gia đình.

What Are the Symptoms of Conduct Disorder?
Các triệu chứng của CD khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ và rối loạn đó là nhẹ, trung bình hay nặng. Nói chung, các triệu chứng của CD chia thành bốn loại chung:
Hành vi hung hăng: These are behaviors that threaten or cause physical harm and may include fighting, bullying, being cruel to others or animals, using weapons, and forcing another into sexual activity.
Hành vi phá hoại: Điều này liên quan đến việc cố ý phá hoại tài sản như đốt phá (cố ý phóng hỏa) và phá hoại (làm tổn hại tài sản của người khác).
Hành vi lừa dối: Điều này có thể bao gồm nhiều lần nói dối, ăn cắp đồ hoặc đột nhập vào nhà hoặc xe hơi để ăn trộm.
Vi phạm các quy tắc: Điều này liên quan đến việc đi ngược lại các quy tắc được chấp nhận của xã hội hoặc tham gia vào hành vi không phù hợp với lứa tuổi của người đó. Những hành vi này có thể bao gồm bỏ trốn, trốn học, chơi khăm hoặc hoạt động tình dục khi còn rất nhỏ.

Ngoài ra, nhiều trẻ em mắc chứng rối loạn ứng xử thường cáu kỉnh, tự ti và thường xuyên nổi cơn thịnh nộ. Một số có thể lạm dụng thuốc và rượu. Trẻ mắc chứng rối loạn ứng xử thường không thể đánh giá được hành vi của mình có thể làm tổn thương người khác như thế nào và nhìn chung có ít cảm giác tội lỗi hoặc hối hận khi làm tổn thương người khác.

Conduct disorder