Nghề nghiệp

Vị trí
Nhà tâm lý học Việt Nam đang cần các nhà trị liệu có kiến thức nền tảng về tâm lý / sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như nhà trị liệu ngôn ngữ, nhà tâm lý học (trẻ em), bác sĩ tâm thần, huấn luyện viên tổ chức và nhà trị liệu vật lý.

Yêu cầu
Có ít nhất bằng Cử nhân và kinh nghiệm có liên quan.
Cảm giác mạnh mẽ với trách nhiệm và có thể làm việc của riêng bạn.
Khả năng đối phó với các tình huống đòi hỏi cảm xúc.
Tiền án, tiền sự rõ ràng. Nếu bạn làm việc với trẻ em, bạn phải cung cấp cho chúng tôi tài liệu rõ ràng (kiểm tra của cảnh sát, tài liệu tham khảo và giấy chứng nhận).

Những lợi ích
- Tập trung vào Tư vấn: Chúng tôi lo tất cả các thủ tục giấy tờ, thuế và khách hàng.
- Tính linh hoạt: Lên kế hoạch cho lịch trình của riêng bạn.
- Môi trường: Sau khi tham khảo ý kiến của khách hàng, bạn chọn nơi trị liệu sẽ diễn ra.
- Mức lương: Tự đặt mức phí.
- Dự phòng: Chúng tôi hỗ trợ tất cả các nhà trị liệu của chúng tôi bằng tài liệu, xét nghiệm, lời khuyên và can thiệp. 
- Làm việc tại thành phố của riêng bạn: Chúng tôi mong muốn có các nhà trị liệu trên khắp cả nước.

Psychologist Vietnam
Tại Psychologist Việt Nam, sứ mệnh của chúng tôi là giúp đỡ trẻ em, người lớn và gia đình gặp nhiều khó khăn về tinh thần hoặc cảm xúc. Một bước quan trọng là tìm kiếm sự chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm. Trung thực, Đồng cảm, Chính trực và Thận trọng là những giá trị then chốt mà các nhà trị liệu có trình độ chuyên môn của chúng tôi đã đặt làm nền tảng cho chất lượng dịch vụ của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi tại: psychologistvietnam@gmail.com

Job opening