Dịch vụ của chúng tôi dành cho trẻ em. Nhà tâm lý-Đà Nẵng cung cấp một loạt các dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu đa dạng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Mỗi đứa trẻ là duy nhất với những yếu tố khác nhau góp phần vào những khó khăn, cảm xúc và hành vi của chúng. Đây là lý do tại sao các nhà trị liệu của chúng tôi điều trị mọi…