Tư vấn nhân sự

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chúng tôi còn cung cấp Dịch vụ Nhân sự Tự do (chuyên gia nhân sự) cho các công ty. Các chuyên gia nhân sự này có giá trị và quan trọng đối với các công ty quốc gia và quốc tế. Các dịch giả tự do của chúng tôi có thể hỗ trợ các công ty:

- Định hình văn hóa công ty
- Sự tham gia của người lao động
- Cải thiện kỹ năng nói trước đám đông
- Hiệu quả quản lý
- Tăng kinh nghiệm và năng suất
- Giảm chi phí của bạn để điều hành một doanh nghiệp hiệu quả hơn

Các chuyên gia nhân sự của chúng tôi rất linh hoạt và cũng có thể thuyết trình / hội thảo cho toàn công ty. Họ có thể tham gia trong vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Bấm vào đây để có cái nhìn tổng quan về các chuyên gia nhân sự của chúng tôi tại Việt Nam.

 

Tư vấn nhân sự