Hợp tác với chúng tôi

Psychologist Vietnam luôn sẵn sàng hợp tác với các chuyên gia và doanh nghiệp khác trong và ngoài nước Việt Nam. Hãy gửi cho chúng tôi một tin nhắn, về cách chúng ta có thể hợp tác và có thể chúng ta có thể làm việc cùng nhau.

Trung thựcđồng cảm, chính trực, và thận trọng là bốn giá trị quan trọng của chúng tôi như một thực tiễn. Vì vậy, chúng tôi sẽ luôn hướng tới các tiêu chuẩn cao nhất trong tổ chức của mình. Tất cả các nhân viên của chúng tôi đều có trình độ và kinh nghiệm tốt. Chúng tôi 100% minh bạch về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và lệ phí. Trước khi nhân viên của chúng tôi làm việc với trẻ em, họ phải cung cấp cho chúng tôi tài liệu rõ ràng (kiểm tra của cảnh sát, tài liệu tham khảo và giấy chứng nhận). Hóa đơn đỏ và báo cáo có sẵn theo yêu cầu.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với bạn! Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi tại: psychologistvietnam@gmail.com

Work Together