Thuốc

Bạn đang cần dùng thuốc nhưng không thể mua được thuốc phù hợp tại khu vực của mình? Đừng lo lắng! Psychologist Vietnam được kết nối với nhiều bệnh viện và nhà cung cấp khác nhau, cho phép chúng tôi cung cấp thuốc chất lượng cao và đáng tin cậy, thường không có sẵn trong hiệu thuốc thông thường của bạn. Điều này giúp chúng tôi có thể giúp đỡ nhiều người trong quá khứ.

Nhà Tâm Lý Học Việt Nam làm việc cùng với một số bác sĩ và chuyên gia tâm lý luôn sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng thuốc đúng cách. Khi đặt thuốc mới, vui lòng thêm bản sao đơn thuốc trước đó của bạn.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi tại: psychologistvietnam@gmail.com