Bài kiểm tra

The Changes in Sexual Functioning Questionnaire CSFQ

Những thay đổi trong chức năng tình dục (CSFQ)

- Thử nghiệm về khoái cảm, ham muốn, hứng thú, kích thích và khả năng đạt được cực khoái
- Người lớn (18+) / 3-5 phút / 15 câu hỏi trắc nghiệm / $ (Miễn phí)
- Chọn giới tính và nhóm tuổi của bạn dưới đây để bắt đầu kiểm tra