Giá trị & Chuyên môn

Giá trị
Để hỗ trợ và tư vấn cho từng khách hàng sự chăm sóc tốt nhất có thể, bác sĩ trị liệu của chúng tôi sẽ đưa ra kế hoạch điều trị dựa trên các xét nghiệm lâm sàng cập nhật nhất cùng với các tài liệu mới nhất hiện có. Trung thựcđồng cảmchính trực, và thận trọng là bốn giá trị. Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phấn đấu đạt được các tiêu chuẩn cao nhất trong nền tảng của mình.

Tại Psychologist Vietnam tất cả các nhà trị liệu đều có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và được yêu cầu kiểm tra lý lịch. Hầu hết các nhà trị liệu đều cung cấp một buổi tư vấn miễn phí, cung cấp cho khách hàng mới cơ hội gặp gỡ các nhà trị liệu của họ và tìm hiểu xem họ có cảm thấy thoải mái với họ hay không, trước khi quyết định xem họ có muốn bắt đầu điều trị hay không. Khách hàng luôn được tự do kết thúc liệu pháp sau mỗi buổi trị liệu nếu họ muốn, hoặc bày tỏ sở thích của họ với một nhà trị liệu khác. Dưới đây là thông tin tổng quan về các bằng cấp và chức danh tại Psychologist Việt Nam.

 

Nhà trị liệu  Yêu cầu tối thiểu
Nhà cố vấn tâm lý Cử nhân Tâm lý học hoặc trong một lĩnh vực tương tự.
Chuyên gia huấn luyện nhân sự Cử nhân / Thạc sĩ
Nhà tâm lý học Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc Tiến sĩ
Bác sĩ tâm lý trẻ em Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc Tiến sĩ 
Bác sĩ Bằng Bác sĩ Y khoa (khóa học ít nhất 5 năm)
Bác sĩ tâm thần Bằng bác sĩ tâm thần + Đào tạo nội trú về Tâm thần