Bước 03

Sau khi liên hệ thành công, khách hàng chủ động sắp xếp thời gian và địa điểm diễn ra buổi tham vấn đầu tiên. Lịch hẹn có thể thay đổi tùy theo mong muốn và nguyện vọng của cá nhân.