Chuyên môn và Kiểm tra

Chuyên môn

Tại Psychologist-Danang, tất cả các nhân viên đều có ít nhất bằng thạc sĩ về tâm lý học (trẻ em) hoặc bằng cấp trong lĩnh vực tương tự. Ngoài ra, mỗi nhà trị liệu đều có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, chuyên nghiệp và coi trọng 5 điểm chính của chúng tôi: Trung thực, Đồng cảm, Chính trực, Không phán xét và Quyết đoán.

Kiểm tra

Chúng tôi có một loạt các bài kiểm tra tốt nhất trên toàn thế giới tại cơ sở thực hành của mình. Hầu hết các thử nghiệm đến từ Châu Âu và Hoa Kỳ. Chúng tôi có các bài kiểm tra trí thông minh (bằng lời nói và không lời), bài kiểm tra rối loạn nhân cách, bài kiểm tra khuyết tật học tập, bài kiểm tra soma và bài kiểm tra thần kinh. Tất cả các thử nghiệm này được đề xuất bởi Cotan* và có điểm số cao về độ tin cậy và tính hợp lệ.

* Cotan đã đánh giá các bài kiểm tra về tính hợp lệ và độ tin cậy thông qua một nghiên cứu và nghiên cứu có hệ thống.

Văn học và Nghiên cứu

Tại Nhà Tâm lý-Đà Nẵng, chúng tôi có những phương pháp và tài liệu mới nhất đã được chứng minh. Điều này sẽ giúp chúng tôi bằng cách thiết lập phương pháp điều trị tốt nhất có thể. Để chẩn đoán, chúng tôi sử dụng DSM.

* Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê các Rối loạn Tâm thần (DSM) là cẩm nang được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới sử dụng như một hướng dẫn có thẩm quyền để chẩn đoán các rối loạn tâm thần. DSM chứa các mô tả, triệu chứng và các tiêu chí khác để chẩn đoán rối loạn tâm thần. Nó cung cấp một ngôn ngữ chung cho các bác sĩ lâm sàng để giao tiếp về bệnh nhân của họ và thiết lập các chẩn đoán nhất quán và đáng tin cậy có thể được sử dụng trong nghiên cứu các rối loạn tâm thần.